Zaproszenie do składania ofert -promocja projektu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu przy ulicy Królewieckiej 15 przekazuje poniżej... więcej »

Drugie zaproszenie do składania ofert - audyt

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu przy ulicy Królewieckiej 15 przekazuje poniżej... więcej »

Godziny pracy zakładu

REJESTRACJA Pacjent jest obowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od... więcej »

Centrum Rehabilitacji

ul. Królewiecka 15, Elbląg

Sekretariat

tel. 55/221 27 54

Fax: 55/221 27 63

Rejestracja

tel. 55/221 27 52

Poradnia Medycyny Sportowej

tel. 55/221 27 53

Godziny pracy zakładu

REJESTRACJA

Pacjent jest obowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.
W przypadku wysłania skierowania pocztą liczy się data stempla pocztowego.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 22.07.2014r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2014 roku poz. 1138.

----------------------------------------------

od poniedziałku do piątku: 07.00 - 17.00

W celu ustalenia terminów i godzin rozpoczęcia zleconych zabiegów rehabilitacyjnych Pacjenci proszeni są o zgłaszanie się do rejestracji (parter budynku, naprzeciw wejścia głównego).

 

PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ

W dniu 10 kwietnia 2015 r. Poradnia Medycyny Sportowej będzie NIECZYNNA.

UWAGA!

Badania lekarskie w Poradni Medycyny Sportowej wykonywane są po uprzedniej rejestracji osobistej lub telefonicznej pod numerem tel. 55/221-27-53.

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek: 09.00 - 12.45

piątek: 13.50 - 17.35


ADMINISTRACJA

od poniedziałku do piątku: 07:30 - 15:05

 

DZIAŁ /PRACOWNIA/ FIZJOTERAPII

Elbląg, ul. Brzeska 33

 

poniedziałek, wtorek, środa: 08.00 -  15.35

czwartek, piątek: 10.25 - 18.00


Pozostałe informacje:

Zaproszenie do składania ofert -promocja projektu...

Drugie zaproszenie do składania ofert - audyt...

Projekt, Realizacja & Hosting (c) X.2007 Agencja Reklamowa Gabo - Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Materiały zawarte na stronie są własnością autorów i bez zezwolenia nie mogą być używane!