Informacja dla pacjentów

Szanowni Pacjenci,Pacjent jest obowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, nie później niż w terminie 14 dni roboczych... więcej »

Informacja dla pacjentów

Szanowni Pacjenci,Informujemy, że zmianie uległy numery telefonów:Rejestracja 55/ 221-27-52Sekretariat 55/221-27-54Faks 55/221-27-63... więcej »

Godziny pracy zakładu

REJESTRACJA Pacjent jest obowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od... więcej »

Centrum Rehabilitacji

ul. Królewiecka 15, Elbląg

Sekretariat

tel. 55/221 27 54

Fax: 55/221 27 63

Rejestracja

tel. 55/221 27 52

Poradnia Medycyny Sportowej

tel. 55/221 27 53

INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z REGIONU AFRYKI ZACHODNIEJ Gwinea, Liberia, Sierra Leone, Nigeria

Od lutego 2014 r. występują zachorowania na gorączkę krwotoczną Ebola w państwach Afryki Zachodniej.

Początek choroby jest nagły i charakteryzuje się objawami grypopodobnymi.

W przypadku:

1. Wystąpienia takich objawów jak:

Gorączka powyżej 38.50C, bóle mięśni, osłabienie, ból głowy i gardła, wysypka, wymioty, biegunka lub krwawienia w okresie 3 tygodni od powrotu z podróży

LUB

2. Kontaktu w trakcie pobytu w krajach Afryki Zachodniej:

-  z chorą osobą lub ciałem osoby zmarłej w wyniku tej choroby

 

LUB

- chorym lub padłym dzikim zwierzęciem

należy pozostać w domu oraz niezwłocznie skontaktować się z numerem 999 lub 112, poinformować o przebytej podróży i postępować zgodnie ze wskazówkami dyspozytora.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Pacjenci,
W związku z wejściem w życie z dniem 01 stycznia 2013 roku nowelizacji, która daje Pacjentom prawo elektronicznego potwierdzania przez zakład uprawnień do świadczeń zdrowotnych i tym samym uruchomieniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia ogólnopolskiego systemu eWUŚ, Pacjenci proszeni są o zgłaszanie się do Rejestracji zakładu W DNIU UDZIELENIA PORADY LEKARSKIEJ ORAZ W PIERWSZYM DNIU ROZPOCZĘCIA CYKLU ZABIEGÓW, w celu potwierdzenia uprawnień do świadczeń zdrowotnych.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu został utworzony w 1999 roku uchwałą Rady Miejskiej nr VI/188/99. Zakład jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Celem placówki jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia.


Zakład prowadzi działalność leczniczą w rodzaju: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne z zakresu rehabilitacji leczniczej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej udzielane w pomieszczeniach przedsiębiorstwa lub w miejscu pobytu pacjenta.


 

 

 

 

 

 

 

W trakcie kilkuletniej działalności przez ręce naszych specjalistów przewinęło się wielu pacjentów dorosłych, jak również młodzieży o ogromnym zróżnicowaniu problemów zdrowotnych i potrzeb. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, bogatej i ciągle doposażanej bazie sprzętowej oraz wysokim kwalifikacjom, umiejętnościom i zaangażowaniu kadry medycznej, pomogliśmy do tej pory osobom cierpiącym na ciężkie schorzenia narządu ruchu i różnego rodzaju urazy ciała. Połączenie tych elementów gwarantuje doskonałe efekty lecznicze i tym samym satysfakcję naszych pacjentów z wykonanych usług.

 

Projekt, Realizacja & Hosting (c) X.2007 Agencja Reklamowa Gabo - Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Materiały zawarte na stronie są własnością autorów i bez zezwolenia nie mogą być używane!